Kazanımlar

Toplum sağlığını ciddi şekilde tehlikeye atan, ölümlere sebebiyet veren, ailelerin ve sevdiklerinizin sağlığıyla oynamaktan bir an bile çekinmeyen ilaç kaçakçıları ve ilaç sahteciliği yapanların sayısı ne yazık ki her geçen gün artmakta ve “para makinesi” olarak tanımladıkları sahte ilaç piyasası yasal ilaç satışına oranla katlanarak büyümekteydi.

Yolsuzluklarla başa çıkmak ve halkın sağlığını etkin bir şekilde korumak için, kesin çözüm sunacak, %100 güvenilir bir sistemin uygulanması gerekiyordu. Bu nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı 2010 yılının Ocak ayından itibaren İlaç Takip Sistemi’ni kurarak işletmeye başladı.

Kısa adıyla İTS, piyasadaki yerli, ithal veya ihraç edilecek tüm ilaçları kutu bazında bir takip numarası ile kayıt altına alır ve daha ilk andan itibaren ilaçlar hastaya ulaşıncaya kadar, ilaca dair her türlü üretim, satış, sarfiyat, iade gibi işlemleri takip eder. İlaçların geçtiği her konumdan web servisleri aracılığıyla Sağlık Bakanlığı’na bildirim yapılır ve izleme gerçekleşir.

Ülkemizde yaşanan diğer bir sorun da kupür sahteciliği ve bu yolla geri ödeme kurumlarının dolandırılmasıydı. Satılan bir ilacın tekrar satılamaması için ‘kupür’lerin kesilmesi, ilaçların kutularının açılmasına neden oluyor ve ilacın güvenilirliğini azaltıyordu.

Öncelikle sağlığınızı korumayı ve sizlere güvenilir ve orijinal ilaç ulaştırmayı amaçlayan İlaç Takip Sistemi aynı zamanda ilaç kutularının bilinmeyen adreslerde yeniden basılması, daha önce geri ödeme kurumlarına satılmış ilaçların kutularından çıkarılıp yeni bir kutuya konarak defalarca satılması gibi yolsuzlukların da önüne geçmektedir.

İTS’nin sağladığı yararlardan bir diğeri de hastaların sağlık ve güvenliği düşünülerek, ruhsatlandırılmış tıbbi ürünlerin raf ömrünün sürekli gözetim ve denetim imkanıdır.

Tüm bunların dışında İTS ayrıca, ilaçların sebep olduğu herhangi bir yan etki veya rahatsızlık tespit edilmesi durumunda T.C. Sağlık Bakanlığı’nın, hiç vakit kaybetmeden ilaçları piyasadan geri çekerek duruma müdahale etmesine de olanak sağlar.


İlaç Takip Sistemi

  • Vatandaşların sağlığını tehdit eden sahte ilaçların satışını önler,
  • Kaçak ilaçların satışının önler,
  • Ambalaj ve kupür sahteciliğini önler,
  • Ambalajı açılan ilaçların düşme ve kırılma sebebiyle kullanılamaz hale gelmesini engeller,
  • Yan etkisi tespit edilen ilaçlarda tüm partinin piyasadan toplatılmasına imkan tanır,
  • Akılcı ilaç kullanımı sürecini destekler,
  • İlaç piyasası hakkında veri sağlar,
  • Geri ödeme kurumları ile eczanelerin ihtilaflarını çözümler,
  • Farmakovijilans yani ilaç güvenliği açısından hasta güvenliğini iyileştirir,
  • Hastaya güven verir.© 2012 İlaç Takip Sistemi (İTS)
Tiga Bilgi Teknolojileri A.Ş. tarafından geliştirilmiştir. Tüm hakları saklıdır.

Web sitesini düzgün görüntülemek için İnternet Explorer 9+, Mozilla Firefox veya Google Chrome tarayıcıları gereklidir.