Temel Kavramlar

 


GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası): GTIN, ticari ürünlerin üzerinde barkodlara basılmış şekilde yer alan, ürün çeşidini dünya üzerinde özgün (tekrar etmeyen) olarak tanımlayan numaraya GTIN denir. GTIN veritabanlarında tutulan ürün bilgisine erişim sağlayan bir anahtar görevi görür ve ADC (Automatic Data Capture – Otomatik Veri Toplama) uygulamalarında kullanılır.
GTIN, ülkemizde “Barkod Numarası” olarak bilinen 13 rakamdan oluşan numaradır. Firma öneki ve ürün numarasından oluşur.
Ürünleri dünya genelinde tekil olarak tanımlayan en fazla 14 basamaktan oluşan numaradır. 


Sıra Numarası – SN (Serial Number): GTIN ile tanımlanan ürünün her bir birimini tanımlamak için kullanılan numaradır. Bir ürün için kullanılan sıra numarası, aynı çeşit üründe bir daha kullanılamaz.Bir ürün için kullanılan sıra numarası, aynı çeşit üründe bir daha kullanılamaz. 

Son Kullanma Tarihi – (Expiration Date): Ürünün güvenli olarak kullanılabileceği son tarihi belirtir. 6 karakter uzunluğunda sayısal bir veridir. Verinin formatı YYAAGG şeklindedir.


Parti Numarası – (Batch Number): Üretimde bir partinin diğer partilerden ayırt edilmesi için kullanılan kayıt numarasıdır.
© 2012 İlaç Takip Sistemi (İTS)
Tiga Bilgi Teknolojileri A.Ş. tarafından geliştirilmiştir. Tüm hakları saklıdır.

Web sitesini düzgün görüntülemek için İnternet Explorer 9+, Mozilla Firefox veya Google Chrome tarayıcıları gereklidir.