Duyurular

Ürün Tanıtım Numuneleri Web Servisleri

Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Numuneleri bildirim ve sarf servislerinin kullanımına dair detaylı bilgileri içeren kullanım kılavuzuna buradan erişebilirsiniz.

14.04.2020

Covid İlaç Sipariş İşlemleri Hakkında

İTS Paydaş Portal COVİD-19 ilaç sipariş ekranı yenilenmiştir. İTS üzerinden verilen siparişler bugün itibariyle etkin madde ve kutu bazlı olarak yapılacaktır. Her hastane, bugüne kadar verilmiş siparişleri baz alınarak tanımlanmış günlük sipariş limiti içerisinde sipariş verebilecektir. Kullanım kılavuzuna buradan erişebilirsiniz.

13.04.2020

Serum Üretim Bildirimi Web Servisi Hakkında

Serum Üretim Bildirimi Web Servisi yayınlanmıştır. Web servis adresine ve dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.

19.12.2018

Radyofarmasötik Bildirimi Web Servisi Hakkında

Radyofarmasötik Bildirimi Web Servisi yayınlanmıştır. Web servis adresine ve dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.

12.12.2018

Stok Affı Hakkında

Stok eşitleme sürecinde yanlış yapılan deaktivasyon bildirimlerinin iptaline olanak sağlamak amacıyla Deaktivasyon İptal Bildirim servisi yayınlanmıştır.

İlgili servisin endpoint adresi:

http://its.saglik.gov.tr/DeaktivasyonIptalBildirim/DeaktivasyonIptalBildirimReceiverService?wsdl

Bu servisle sadece stok affı sebebiyle yapılmış deaktivasyonlar iptal edilebilecektir ve servisin yanlış çağrılması durumunda alınacak yeni hata kodları aşağıda verilmiştir:

  • 15024 - Ürün deaktif edilmemiş
  • 15025 - Ürün tarafınızdan deaktif edilmemiş
  • 15026 - Stok affı sebebiyle deaktivasyon yapılmamış

Tüm eczacılarımıza önemle duyurulur.

11.10.2016

Tüm Eczacılarımızın Dikkatine

Bilindiği üzere 03/08/2016 tarihinde yayımlanan 6736 sayılı kanunun 6/2-b maddesi ?Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı halde fiilen bulunmayan ilaçları, bu kanunun yayımlandığı tarihi izleten üçüncü ayın sonuna kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilirler. Bu surette kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden %4 oranında hesaplanan katma değer vergisi ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname süresi içerisinde ödenir.? ile eczacılarımıza mali stok eşitleme olanağı sağlanmıştır

Aynı süre zarfında İTS stokları ile eczacılarımızın raf stoklarını eşitlemeleri gerekmektedir. Stok eşitleme sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir:

  • Eczacılarımız İTS Portal üzerinden İTS stoklarını excel ya da csv formatında indirebilirler.
  • Eczacılarımızın fiziksel stoğunda olmayan ama İTS stoğunda görünen karekodları ?Deaktivasyon Bildirimi? ile stoklarından düşmeleri gerekmektedir.
  • Deaktivasyon sebebi alanına ?70 ? Stok affı sebebiyle deaktivasyon? bilgisini girmeleri gerekmektedir.
  • Eczanenin fiziksel stoğunda olan ancak İTS stoğunda görünmeyen karekodlar için ise gerekli bildirimi (mal alım) yapmaları gerekmektedir.
  • Belirlenen süreden sonra yapılacak denetimlerde gerçek stok ve İTS stoğu arasında farklılık olması durumunda söz konusu eczane ile ilgili cezai işlem uygulanacaktır.

Tüm eczacılarımıza önemle duyurulur.

22.08.2016

Tüm Firmaların dikkatine

Bilindiği üzere ürünlerin arza sunulması için Sosyal Güvenlik Kurumu?na sunulmak üzere İlaç Takip Sistemi Birimi?nden ürüne ait dağıtım bilgisi talep edilmektedir. Söz konusu iş ve işlemlerin daha hızlı olması için ürünlerin piyasaya arzından sonra mal satış bildirimi sonrası karşı paydaş tarafından mal alım bildirimi yapıldığının kontrolü sonrası kurumumuza başvurulması rica olunur.

15.08.2016

İhracat Yapan Tüm Paydaşların Dikkatine

İlaç Takip Sistemi için İhracat Bildirimlerinde kullanılan RT alanı için ülke adı yerine ülke kodu kullanılması uygulamasına 01.01.2016 tarihinde geçilecektir.

Ülke Kodları için Gümrük Bakanlığı tarafından risk.gtb.gov.tr/data/54e5e51ef293708a28fc9e65/%C3%9Clke%20kodlar%C4%B1.docx adresinde yayınlanan liste esas alınacaktır.

İhracat işlemi yapan tüm paydaşlarımızın yazılımlarını güncellemeleri gerekmektedir. Önemle duyurulur.

23.12.2015

Tüm Eczanelerimize Duyurulur

İlaç Takip Sistemi kayıtlarına göre üzerinizde kayıtlı bulunan ilaçların listesini alabileceğiniz uygulama geliştirilmiş ve İTS Online İşlemler sayfasında kullanımınıza açılmıştır.

Online işlemler sayfasına girerek "Stok indir" butonuna tıklayarak 1 gün önceki stoklarına erişebilirsiniz. Tüm eczanelerimizin kendi stoklarını kontrol ederek gerekli İTS bildirimlerini yapmaları gerekmektedir.

Tüm eczacılarımıza önemle duyurulur.

28.12.2014

İTS ve PTS Test Sistemleri Hakkında

Paydaşlarımızın yazılımlarını geliştirirken ya da güncellerken kullanabilecekleri test ortamı kullanıma açılmıştır.

Mevcut endpoint adreslerinin başına itstest.saglik.gov.tr ve ptstest.saglik.gov.tr domain adresleri eklenerek erişim sağlanabilir.

Tüm paydaşlarımıza önemle duyurulur.

21.07.2013

İTS Yayına Açılmıştır

Bilindiği üzere 24 Haziran 2013 20:00 tarihinde veri taşıması sebebiyle kapatılmıştı. Konya''da bulunan İTS verileri başarılı bir şekilde taşınmıştır.

Taşınan veriler, yeni geliştirilen İlaç Takip Sistemi''ne başarılı bir şekilde aktarılmıştır. İlaç Takip Sistemi, hizmet vereceği yeni veri merkezinde paydaşların kullanımına açılmıştır.

İTS Bildirim servislerinin adreslerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. its.saglik.gov.tr alan adı kullanılarak web servislerine erişim sağlanabilir.

Tüm paydaşlarımıza önemle duyurulur.

25.06.2013
Tiga Bilgi Teknolojileri A.Ş. tarafından geliştirilmiştir.
Tüm hakları saklıdır.
ilaç takip sistemi mobil its mobil